Primární reflexy

Vycházíme z práce PhDr. Marji Volemanové, PhD. a odborné vysvětlení primárních reflexů jsme si půjčily s jejím laskavým svolením přímo od ní, neboť obsahuje vše potřebné.

Přetrvávající primární reflexy – opomíjený faktor problémů učení a chování.

Každé miminko reaguje na podněty vrozenými primárními reflexy. Tyto reflexy způsobují automatické, stereotypní pohyby, které pomáhají dítěti při procesu porodu a mají životně důležitou funkci v prvních týdnech života.

Jejich vybavitelnost přetrvává do určitého stupně vývoje a pak mizí – v závislosti na stupni vývoje centrální nervové soustavy (CNS).

Díky primárním reflexům se mozek postupně naučí správně kontrolovat fungování těla. Například zpracovávat vizuální a zvukové informace, získávat rovnováhu a prostorové vidění, hrubou a jemnou motoriku, koordinaci ruka-oko atd.

Psychomotorický vývoj probíhá v přímém souladu s postupným rozvojem rovnováhy, orientačních dovedností, koordinace pohybů i síly svalů celého těla. Úroveň zvládnutí těchto dovedností se pak podepíše na způsobu zapojení hlavy, lopatek, ramen, páteře, pánve i nohou do vzpřimování.

Rozvoj rovnováhy, orientačních dovedností, koordinace pohybů i síly svalů souvisí s aktivitou primárních reflexů, a tak je vývoj psychomotorických dovedností přímo ovlivněn jejich činností.

Primární reflexy jsou nepodmíněné reflexy, které jsou organizované na nižší úrovni řízení (vychází z mozkového kmene) a jejich vybavitelnost by měla být možná pouze v raných fázích vývoje nebo při neúplném vyzrání CNS. Pokud kontrola vyššími mozkovými funkcemi nad primárními reflexy není dostačující, mohou tyto reflexy zůstat aktivní i v pozdějším věku.

Mnoho z nás má alespoň jeden přetrvávající primární reflex. Pokud ale přetrvává několik primárních reflexů, mohou být kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj. Primární reflexy mohou pak postihnout smyslové vnímání, rovnováhu, koordinaci pohybů a schopnost učení. Případné postižení i jen jedné funkce negativně ovlivňuje ostatní funkce.

Z důvodu přetrvávajících primárních reflexů některé děti ve svém vývoji zaostávají a mohou mít problémy ve škole. Podle výzkumů má například 92% dětí s ADHD některý přetrvávající reflex a poruchu rovnováhy. Další výzkumy potvrdily i souvislost mezi problémy se čtením (dyslexie) a přetrvávajícími primárními reflexy. Problémy způsobené primárními reflexy mohou mít vliv i v dospělosti.

Zdroj: INVTS s.r.o. (n.d.). Cortex Academy. Přetrvávající primární reflexy – opomíjený faktor problémů učení a chování. https://www.cortexacademy.cz/pro-odborniky/terapie-a-stimulace/neuro-vyvojova-terapie