Individuální forma, 1x týdně

Dítě přijde s rodičem 1 x týdně pro předvedení cviků. Ty následně cvičí v domácím prostředí pod dohledem rodiče. Další týden opět přichází i s rodičem na nácvik další sady cviků.

Délka trvání programu: minimálně 25 až 35 návštěv
  • 12.000 Kč (jednorázová platba)
  • 12.800 Kč (splátka 2×6.400 Kč)

Skupinová forma, 1x týdně

Dítě přijde s rodičem 1 x týdně pro předvedení cviků. Cvičí ve skupině s ostatními dětmi a rodiči pod vedením praktika. Cviky po předvedení následně cvičí v domácím prostředí pod dohledem rodiče. Další týden opět přichází i s rodičem na nácvik další sady cviků pod vedením praktika.

Délka trvání programu: minimálně 30 až 35 návštěv
  • 9.000 Kč (jednorázová platba)
  • 9.800 Kč (splátka 2×4.900 Kč)
  • minimální počet dětí ve skupině: 10

Intenzivní forma, 5x týdně

Dítě dochází každý den a pod vedením praktika cvičí ve skupině s ostatními dětmi. Tato forma cvičení je nabízena pouze žákům ZŠ Laštůvkova a je realizována v prostorách ZŠ každý den před zahájením výuky, tzn. v čase od 7.15 – 7.45 hod.

Délka trvání programu: minimálně 30 až 35 návštěv
  • 10.000 Kč (jednorázová platba)
  • 10.800 Kč (splátka 2×5.400 Kč)
  • minimální počet dětí ve skupině: 9
  • maximální počet dětí ve skupině: 12