Neurovývojová stimulace

Neurovývojová stimulace (NVS Pohybem se učíme®) je ucelený program k inhibici (potlačení) primárních reflexů. Testy i cviky vychází z psychomotorického vývoje dítěte a jsou přizpůsobeny tak, aby mohly být dobře používány i pro větší skupiny dětí.

Program cvičení rozdělen do 30 týdnů, ale dle individuální potřeby je možné cviky cvičit déle. Cvičí se každý školní/všední den přibližně 15-20 minut. Cviky automaticky posílí hluboký stabilizační systém, což je dobré pro každého, i pro děti bez potíží.

Jednotlivé cviky často napodobují pohybové vzorce dvou až devítiměsíčního dítěte, které jsou základem pro všechny další cílené pohyby, jako jsou například pohyby jemné motoriky. Hodně cviků se provádí vleže na zemi, což pomáhá při rozvoji správného držení hlavy a těla, které je základem správné postury celého těla v pozdějším věku. Cvičením se dětem zlepší schopnost používání a rozlišování levé a pravé strany těla, stejně tak i horní a dolní části těla (základní předpoklad pro správnou koordinaci pohybů).

Mezi nejdůležitější principy NVS patří to, že u dětí nejdříve začínáme rozvíjet rovnováhu a kombinujeme inhibici primárních reflexů se zlepšením senzorické integrace a až později přidáváme další dovednosti.

Důležitým principem NVS je také to, že využívá přirozený kraniokaudální směr vývoje, tzn. směr od hlavy dolů. Bez toho, abychom správně drželi hlavu, se správně nevyvinou ani další pohybové stereotypy.

Cviky se musí dělat ve stanoveném pořadí. Až se je dítě naučí provádět zcela automaticky, může teprve přejít k další sadě cviků.

Každý den se většinou cvičí jeden cvik na rovnováhu nebo bodymap, po té jeden cvik na primární reflexy vleže na břiše, jeden cvik na primární reflexy vleže na zádech a poslední cvik je na relaxaci, nebo na posílení integrace senzorických funkcí.

Délka trvání programu je minimálně 9, maximálně 12 měsíců. Je nutné cvičit každý školní/všední den. Pokud se necvičí denně, výsledky nebudou tak uspokojivé, nebo se nedostaví vůbec.