Co umíme

  • vysvětlit vše potřebné, aby došlo k opravdovému porozumění
  • zajistit bezpečné prostředí, ve kterém se každý cítí být přijímán
  • vhodně motivovat k činnosti a k lepším výkonům
  • povzbudit a vyslechnout, když je potřeba
  • rozesmát, protože smích léčí

Kdo jsme

Jsme tým pedagogických pracovníků s dlouholetou zkušeností, specializovaných na neurovývojovou stimulaci a práci s přetrvávajícími primárními reflexy. Pracujeme s individuálním vedením jednotlivců, menších skupin dětí i celých třídních kolektivů. Komunikace je tedy naší přirozeností.

V našem týmu máme speciální pedagožku, učitelku i asistentku pedagoga. Zkušenosti nabyté na základě různého pracovního zařazení a osobních zájmů dokážeme propojit do komplexního přístupu k dítěti i k jeho potřebám.

Mgr. Darina Lesníková

Vystudovala jsem obor speciální pedagogiky na PdF MU Brno se zaměřením na specifické poruchy učení a psychopedii. První pracovní zkušenosti jsem získala jako učitelka v dyslektické třídě na základní škole. Poté jsem pracovala pro Pedagogicko-psychologickou poradnu na administraci diagnostických baterií a podílela se na tvorbě intervenčních materiálů pro žáky se specifickými poruchami učení. Od roku 2013 až dosud zastávám pozici školního speciálního pedagoga na základní škole.

Bc. Gabriela Mikulášková

Jsem studentkou třetího ročníku oboru speciální pedagogiky na PdF MU Brno se zaměřením na somatopedii a psychopedii. Od roku 2013 pracuji na základní škole na pozici asistenta pedagoga. Nejčastěji poskytuji podporu žákům s ADHD. Deset let se věnuji rehabilitační metodě WATSU®, kterou provozuji v Masarykově onkologickém ústavu Brno Žlutý kopec. V roce 2018 jsem se stala jejím certifikovaným praktikem zařazeným v mezinárodním registru WABA. Díky této metodě přicházím do kontaktu s různými typy handicapů a obtíži v oblasti zdraví a psychiky. Jsem certifikovaný masér s akreditací MŠMT.

Mgr. Irena Metelková

Působím jako pedagožka, jsem třídní učitelkou na druhém stupni základní školy. V rámci své profese pracuji s žáky s různými specifickými potřebami, aktivně se podílím na tvorbě a realizaci potřebných podpůrných nástrojů. Mojí celoživotní náplní je (kromě fyzického pohybu) studium cizích jazyků. Mám dlouholeté praktické zkušenosti s různými styly kompenzačních cvičení – DNS dle Koláře, SMSystém, či fyziojoga. V poslední době se hlouběji zabývám metodami zdravého a funkčního dýchání dle programu Oxygen advantage/ Buteyko.